ارولوژی

1396-05-11

سایش تومور پروستات توسط لیزر دایود به وسیله دکتر حسن شاکر

1396-02-23

نفرکتومی جزئی(برداشتن کلیه) به وسیله لیزر لاپاراسکوپی

1396-02-23

درمان تنگی مجرای ادرار به وسیله لیزر

http://www.aparat.com/v/h9GsL
1396-02-23

درمان تومور(هیپرپلازی)خوش خیم پروستات توسط لیزر

http://www.aparat.com/v/fZQiH
1396-02-21

سایش تومور مثانه با لیزر دایود توسط دکتر حسن شاکر

http://www.aparat.com/v/dqJby