بیماری های گوارش

1396-01-29

زخم اثنی عشر

زخم اثنی عشر یا دوازدهه ( Duodenal ulcer ) معمولا با یک عفونت با باکتری به نام H پیلوری ایجاد […]
1396-01-29

گاستریت

ورم معده یا گاستریت چیست گاستریت یا ورم معده به تنهایی یک بیماری نیست اما موجب التهاب بافت‌های معده شده […]