تومور مثانه

1396-05-03

درمان اوروتلیال بدخیم مثانه توسط لیزر

برای درمان تومورهای Urothelial مثانه و دستگاه ادراری فوقانی، از لیزرهای مختلف استفاده شده است. به طور ویژه، از لیزرهای […]
1396-02-21

سایش تومور مثانه با لیزر دایود توسط دکتر حسن شاکر

http://www.aparat.com/v/dqJby