فیستول

1396-01-29

فیستول

فیستول مقعد چیست فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از آن چرک خارج می […]
1396-01-27

کاربرد لیزر در بیماری های گوارش