لیزر درمان

1396-02-23

درمان تومور(هیپرپلازی)خوش خیم پروستات توسط لیزر

http://www.aparat.com/v/fZQiH