واژینال

1396-01-21

آندومتریوزیس

آندومتریوزیس یک بیماری پیچیده و مربوط به سیستم ایمنی و یا هورمونی است که دختران و زنان را در سنین […]
1396-01-21

کیستهای بارتولن

کیست بارتولن چیست غدد بارتولن در هر دو طرف سوراخ واژن قرار گرفته اند. این غدد مایعی را ترشح می […]
1396-01-21

عفونتها و زخمهای واژینال

علت زخم دهانه رحم چیست ؟ دهانه رحم در پایین‌ترین بخش رحم و در بالاترین بخش واژن قرار گرفته است. […]
1396-01-21

جلوگیری از هیسترکتومی اورژانس

تعریف هیسترکتومی ، علل هیسترکتومی ، درمان هیسترکتومی: شایع ترین علت ( دراوردن رحم ) فیبروید های رحمی است . […]